Ở lại tăng ca với cô đồng nghiệp thì… điều hòa bị hỏng