Ông bố háo sắc và cô người yêu thiếu thốn của cậu con trai