Phải lòng chị lao công sau một lần nhìn trộm thay đồ