Phát hiện con gái thủ dâm, ông bố quyết định dạy dỗ