Sếp nữ bị cấp dưới chuốc thuốc rồi tống tình trong chuyến công tác

Tính cách của Ponkotsu, người không thể làm việc cũng là người tệ nhất, và anh ta ở trong một căn phòng chung trong một đêm đi công tác. “Tôi không thích nói chuyện trong lúc làm việc, nhưng điều tồi tệ nhất là ở bên cạnh một người đàn ông thất vọng như vậy ngay cả ngoài giờ làm việc.” “Mei-san, hãy làm tình thật nhiều với tôi tối nay.” Một đêm nhục nhã kéo dài đến sáng bởi những người cấp dưới không thể làm được gì ở công ty.


Sếp nữ bị cấp dưới chuốc thuốc rồi tống tình trong chuyến công tác

Sếp nữ bị cấp dưới chuốc thuốc rồi tống tình trong chuyến công tác