Thanh niên nằm viện được cô bạn thân chăm sóc tận tình