Thanh niên với chiếc đèn thôi miên, biến cô hàng xóm thành người tình