Thầy giáo dạy bơi và cô học trò thiếu thốn lâu ngày