Thấy tình cũ sắp kết hôn, thanh niên quyết đụ cho cô ấy có thai