Thôi miên làm thịt người yêu thằng bạn ~Eimi Fukada