Tiếp viên hàng không Asuka Kirara và ngày đầu đi làm