Vợ không còn cảm giác với chồng từ khi ngoại tình với anh sếp da đen

Một pít-tông tác động trực tiếp vào điểm G bằng vòng eo giống như một chiếc máy. Sau khi quen giám đốc, tôi mất hứng với chồng. Người quản lý yêu cầu thổi kèn ngay cả trong thời gian làm việc sau khi có quan hệ tình cảm. Đôi khi quy đầu to đến mức hàm sắp rụng. Biết rằng chồng tôi sẽ làm việc ngay tại đó… Tôi xin công ty cho nghỉ hôm quản lý tăng ca.


Vợ không còn cảm giác với chồng từ khi ngoại tình với anh sếp da đen

Vợ không còn cảm giác với chồng từ khi ngoại tình với anh sếp da đen