Vợ phục vụ sếp của chồng, vì muốn chồng được thăng chức